Wedi'i sefydlu yn 2007, EASO yw'r gwneuthurwr plymio addurniadol proffesiynol o dan Runner Group sydd â hanes dros 40 mlynedd fel un o'r arweinwyr diwydiant mwyaf priodol.Ein cenhadaeth yw darparu'r cawodydd o ansawdd uchel, faucets, ategolion bath a falfiau plymio i ragori ar ddisgwyliadau anghenion cwsmeriaid.Rydym yn ymdrechu i fod yn arloeswr blaengar ym maes ymchwil, dylunio a datblygu cynhyrchion newydd ac yn parhau i gynnal ein mantais gystadleuol trwy reolaeth ac arweinyddiaeth effeithiol ac effeithlon.Rydym bob amser yn cymryd “Llwyddiant Cwsmer” fel ein blaenoriaeth a'n hegwyddor gyntaf, gan ein bod yn credu y bydd cydweithredu ennill-ennill yn arwain at dwf cynaliadwy mewn busnes cydfuddiannol.

Rydym yn gweithredu pob proses gan gynnwys dylunio, offeru, rheolaethau deunydd crai sy'n dod i mewn, gweithgynhyrchu, gorffen, profi a chydosod.Mae holl gynhyrchion EASO wedi'u cynllunio i fodloni neu ragori ar ofynion cod.Rydym yn cynnal rheolaeth reoli lawn ar bob proses i sicrhau ansawdd cadarn pob cynnyrch a gludwn.Trwy gymhwyso'r rheolaeth cynhyrchu main ac awtomeiddio, rydym yn optimeiddio ein cost cynhyrchu yn barhaus ac yn gwella effeithlonrwydd cynhyrchu.Rydym yn falch o fod yn bartner dibynadwy a dibynadwy gyda llawer o gwsmeriaid blaenllaw byd-eang mewn sianel gyfanwerthu, sianel adwerthu, sianel ar-lein ac eraill.