EASO Design Innovation-2

Dylunio Diwydiannol

Mae ein tîm dylunio diwydiannol rhagorol a'n tîm rheoli cynnyrch yn bodoli i gefnogi'ch angen.

 Astudiaeth o'r Farchnad:Er mwyn aros ar y blaen i dueddiadau'r farchnad, mae tîm marchnata EASO yn cynnal ymchwil diwydiant a marchnad cyson trwy ddadansoddi tirwedd, astudiaeth sioeau masnach, arolwg ar-lein ac astudiaeth adroddiad diwydiant ac ati. Cymhwysir yr holl wybodaeth i bob cam o ddyluniadau cynnyrch newydd.

 Dylunio Cynnyrch:Rydym yn canolbwyntio ar brosiectau ODM / JDM sy'n cychwyn o ymchwil marchnad, briff dylunio, rendradiadau ID, gwireddu ID, datblygu cynnyrch i gynhyrchu màs a chludo terfynol.Ein Cenhadaeth yw darparu pob un o'n cwsmeriaid gyda'r cynnyrch cywir mewn marchnadoedd.

 Gwobrau Dylunio:Rydym yn cael ein cydnabod fel “Canolfan Dylunio Diwydiannol Taleithiol Fujian” ac mae ein rhiant-gwmni Runner Group yn cael ei anrhydeddu fel “Canolfan Dylunio Diwydiannol Cenedlaethol” ein bod yn gallu rhannu'r adnoddau dylunio ar y llwyfannau.

EASO Design Innovation-2