EASO Design Innovation-2

Dylunio Diwydiannol

Mae ein tîm dylunio diwydiannol a'n tîm rheoli cynnyrch rhagorol yn bodoli i gefnogi'ch angen.

 Astudiaeth Marchnad:Er mwyn aros ar y blaen i dueddiadau'r farchnad, mae tîm marchnata EASO yn cynnal ymchwil diwydiant a marchnad gyson trwy ddadansoddi tirwedd, astudiaeth tradeshows, arolwg ar-lein ac astudiaeth adroddiad diwydiant ac ati. Mae'r holl wybodaeth yn cael ei chymhwyso i bob cam o ddyluniadau cynnyrch newydd.

 Dylunio Cynnyrch:Rydym yn canolbwyntio ar brosiectau ODM / JDM sy'n cychwyn o ymchwil i'r farchnad, briff dylunio, rendro ID, gwireddu ID, datblygu cynnyrch i gynhyrchu màs a chludo terfynol.Ein Cenhadaeth yw darparu cynhyrchion cywir i bob un o'n cwsmeriaid mewn marchnadoedd.

 Gwobrau Dylunio:Rydym yn cael ein cydnabod fel “Canolfan Dylunio Diwydiannol Taleithiol Fujian” ac mae’n anrhydedd i’n rhiant-gwmni Runner Group fel “Canolfan Dylunio Diwydiannol Genedlaethol” ein bod yn gallu rhannu’r adnoddau dylunio ar y llwyfannau.

EASO Design Innovation-2