Gweithgynhyrchu Deallus

Gallu gweithgynhyrchu yw un o'n gwerth craidd yr ydym yn barhaus yn cymhwyso unrhyw arloesi posibl ar y broses.Ein nod yw adeiladu ffatri ddeallus sy'n cael ei gyrru gan ddata.Gyda system PLM / ERP / MES / WMS / SCADA, gallwn glymu'r holl ddata a'r broses gynhyrchu ynghyd ag olrhain.Mae rheoli cynhyrchu main ac awtomeiddio yn gwella ein heffeithlonrwydd cynhyrchu yn fawr.Mae'r gorsafoedd gweithio celloedd gwaith yn darparu hyblygrwydd ar gyfer amrywiaeth o ran maint archeb.

Proses Plastig Cwblhau

Chwistrellu Plastig yw un o'n manteision craidd.Ar hyn o bryd, mae gan Runner dros 500 o beiriannau chwistrellu yn rhedeg mewn gwahanol weithfeydd ac mae'r adnoddau'n cael eu rhannu o fewn y grŵp.Rydym wedi rheoli pob proses cynnyrch o ddylunio llwydni, adeiladu llwydni, chwistrellu, triniaeth arwyneb i gydosod ac archwilio terfynol.Mae rheolaeth cynhyrchu darbodus RPS yn ein harwain i wella'r gallu cynhyrchu ac effeithlonrwydd yn barhaus.Yna rydym yn gallu cadw ein hunain yn aros yn gystadleuol yn y farchnad.

Peiriannau smart Menyw a Tabled a Robotig

Proses Plastig Cwblhau

Gallu Chwistrellu a Gweithgynhyrchu Metel

Chwistrellu yw un o'n manteision pwysicaf, ar hyn o bryd mae gan Runner dros 500 o beiriannau chwistrellu yn rhedeg mewn gwahanol blanhigion.Ar gyfer gweithgynhyrchu metel, rydym yn darparu rheolaeth ansawdd arbenigol o'r dechrau i'r diwedd, gyda'r nod o ddarparu ansawdd uwch o gynhyrchion metel i gefnogi twf hirdymor gwahanol gwsmeriaid.